Ers dwy a hanner o flynyddoedd dw i’n wedi bod yn mynd i ddosbarth Cymraeg yn y YMCA Hirwaun.

   Mae’r athrawes Sue Jenkins yn gyfeillgar ac amyneddgar iawn. Mae Sue yn dod o Hirwaun ac yn siarad llawer  am ei theulu yn y dosbarth.

  Mae’r rhan fwyaf o bobol yna yn dod o Aberpennar ac fi yw’r unig dyn!

   Yn y dechrau, roedden ni’n astudio lefel Sylfaen, ond nawr dyn ni’n astudio lefel Canolradd 2 ; hefyd, rydyn ni’n darllen y llyfr ‘Tocyn Lwcus’ gan Bob Eynon bob wythnos. Mae’r storiau yn eitha da, ond tipyn teimladol yn fy marn i.

   Dw i’n wrth fy modd yn darllen llyfrau Cymraeg, yn arbennig barddoniaeth  ac y storiau gan Lois Arnold. Fy hoff lyfr ydy ‘E-Ffrindiau’ gan Lois Arnold ac ar hyn o bryd dw i’n mwynhau  y nofel ‘Pwy Sy’n Cofio Sion?’ gan Mair Evans.

   Bydd rhai o bobol yn y dosbarth yn sefyll yr arholiad o ddiwedd y cwrs ond nid fi, oherwydd dw i eisiau canolbwyntio ar rhwybeth arall.

   Fy uchelgais i ydy ysgrifennu llawer o farddoniaeth diddorol yn Gymraeg .Llynedd  helpodd Sue fi wrth ysgrifennu cerdd ar gyfer  y gadair yn  Eisteddfod y Ddysgwyr, Rhondda-Cynon-Taf.  Enw fy ngherdd oedd ‘Croesi’ ond, yn anffodus, doeddwn i ddim yn ennill.

   Sut bynnag, roedd y cerdd wedi cael ei gyhoeddi yn y cylchgrawn ‘Lingo’ ac roeddwn i’n  gyffrous.

   Gobeithio bodmwy o hyder gyda fi nawr i siarad a ysgrifennu Cymraeg, ac diolch o galon i Sue am ei gwersi frwdfrydig.

   Ysgrifennais i ‘r cerdd syml hon am fy mamgu ; teisen crwn oedd fy hoff teisen erioed!

                                               TEISEN  CRWN

Teisen Mamgu,
teisen teulu,
ond ble mae’r rysait nawr.......
ydy e wedi diflannu?

Edrych fel olwyn,
arogl fel rhosyn,
blas fel menyn,
llawn o afalau,
teisen teulu,
teisen Mamgu.

Brown fel y tir,

dw i’n cofio ‘n glir

fy Mamgu yn brysur

gyda blawd a siwgar.

Eisiau cofio y swyn unwaith eto,

y hud yn ei dwylo,

ei  gariad wrth bobi,

teisen teulu,

teisen Mamgu.

 


09/07/2012 22:53

The Crawshay family were powerful, almost all powerful in the production of steel, and the Hirwaun Ironworks had produced cannons used on HMS Victory. The family owned a large portion of Hirwaun and even used their own money to pay employees by th Hirwaun Guinea, there by stopping employees travelling to Cardiff or spending their money outside the controlled economy of the village. Thanks for sharing.

Reply
01/02/2013 08:00

There are so many different prospects when it comes to this subject. Thanks for sharing your knowledge on this particular aspect and making it easier for us.

ReplyLeave a Reply.